Reglementen

Statuten

Statuten IPT Nederland (juli 2010)

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

Opleidingsreglement

Opleidingsreglement

 

Notulen (bestuurs)vergaderingen

Verslag_ledenvergadering 9 juni 2009

Notulen bestuursvergadering 29september 2009