Nieuwe website online

Het is zover: de nieuwe website van de Vereniging IPT Nederland is online!

De website maakt het mogelijk om in een oogopslag IPT therapeuten te vinden, IPT supervisoren en mogelijk in de toekomst intervisiegroepen. Verder is er veel achtergrondinformatie te vinden over IPT, bij verschillende toepassingsgebieden.

Daarnaast is er veel mogelijk voor geregistreerde leden met een inlogaccount, zoals extra informatie, uitwisseling van trainingsmateriaal voor docenten en wellicht in de toekomst uitwisseling voor onderzoekers.

Follow us

Volg ons op LinkedIn

Login

IPT leden kunnen hier inloggen

Follow us

Volg ons op LinkedIn