Opleidingsreglement

Het registratie traject (IPT-therapeut)

De driedaagse basiscursus blijft het fundament. Maar de registratie als IPT-therapeut wordt niet meer louter gebaseerd op supervisie over de thans vereist 4 patiënten. Dit traject is veelal te duur voor onze jonge aanwas om zelf te betalen, en binnen de GGZ worden supervisies nauwelijks meer vergoed. Als we de “vier patiënten onder supervisie” als eis vervangen door andere manieren waarop “kennis en vaardigheden” kunnen worden opgedaan kan er ruimte ontstaan zonder dat de kwaliteit van de geregistreerde therapeuten hoeft af te nemen.

Het voorstel komt erop neer dat we over stappen op een puntensysteem.

  • Supervisie levert per patiënt 1 punt op
  • Het bezoeken van een themacongres (zoals het PTSS-congres dit jaar), en deelname aan de aan dat congres gekoppelde workshops levert 1 punt op.
  • Het aanbieden van een relevant wetenschappelijk artikel voor de website met een adequate bespreking van dat artikel levert een ½ punt op. Twee artikelen levert 1 punt op.
  • Het aanleveren van een video waarin een deeltechniek wordt gedemonstreerd, tot stand gekomen tijdens een supervisie, levert 1 punt op.
  • Het behalen van 4 punten, waarvan tenminste één behaald is via supervisie geeft recht op registratie.

Het registratie traject (IPT supervisor)

De website zal erop worden ingericht dat mensen intervisie groepjes kunnen formeren. Intervisiegroepjes worden aangemeld bij de vereniging. Als men vier jaar aantoonbaar heeft deelgenomen aan zo’n intervisie groepje kan de registratie tot supervisor worden aangevraagd.

De plaats van de themacongressen in het registratietraject

IPT kent inmiddels de nodige toepassingsgebieden. IPT bij PTSS is daar een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn IPT bij ouderen, IPT bij adolescenten, IPT bij eetstoornissen, etc. Themacongressen kunnen in een soort cyclus worden georganiseerd en zodoende al jaren van tevoren worden gepland. Voor leden wordt het aantrekkelijk om de congressen te bezoeken omdat zij daardoor punten kunnen halen voor hun registratie. De congressen leveren videomateriaal op voor de site (bijvoorbeeld over deeltechnieken die je kunt gebruiken bij welke focus)

De plaats en functie van de website in het registratie traject

In de loop der jaren kan er een arsenaal aan relevante literatuur en videomateriaal ontstaan. De site vervult een functie bij het tot stand komen van contacten tussen de leden, het aangaan van supervisie en intervisie verbanden.

Follow us

Volg ons op LinkedIn

Login

IPT leden kunnen hier inloggen

Follow us

Volg ons op LinkedIn